GDPR – EUs nye persondataforordning

Er du klar til den nye persondataforordning?

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det betyder skærpede krav til virksomheders behandling af persondata.

Gælder det alle virksomheder?
Ja, det gør det. Det er et lovkrav at have beskrevet og dokumenteret håndtering af data i henhold til forordningens bestemmelser.

Hvad er persondata?
Alt data der kan identificere en person, f.eks. navn, adresse, e-mail og billeder

Har vi persondata?
Ja, det har alle virksomheder.  F.eks. ansættelsespapirer, lønoplysninger, CPR-numre, kundeinformation

Hvad kan Onzite hjælpe med?

  • Datasikkerhed
    • Ifølge forordningen beskrives det, at data skal beskyttes på forsvarlig vis. Her kan Onzite hjælpe med at gennemgå din sikkerhed og anbefale ændringer samt tilbyde faste pakker til håndtering af datasikkerhed
  • Processen
    • Vi kan ved hjælp af værktøjet simpleGDPR fra Risma Systems hjælpe dig med at blive compliant med den nye persondataforordning og – hvis nødvendigt – anvise IT-revisor der kan hjælpe med de lovpligtige beskrivelser og processer

Straf og sanktioner
Med indførelsen af GDPR kan virksomheder risikerer markante straffe og sanktioner, hvis de ikke lever op til de gældende regler vedrørende processer og beskrivelser af håndtering af persondata. Bøde niveau er 4% af moderselskabets globale omsætning eller op til 20 millioner EURO.

Revisorerklæring ISAE3000
Juni 2018 får vi revisorerklæringen ISAE3000, som betyder, at vi overholder den nye persondataforordning i vores daglige arbejde med eksisterende og potentielle kunder.

Ønsker du yderligere oplysninger om GDPR

Kontakt Anders Munksgaard

Anders Munksgaard
Anders MunksgaardIT/Hosting